0
Obľúbené produkty 0
Nemáte pridané žiadne produkty medzi obľúbenými.
0
Porovnanie produktov 0
Nemáte pridané žiadne produkty medzi porovnávanými.
0 Kč 0
Nákupný košík 0
Váš košík je zatiaľ prázdny.
Spôsoby doručenia
osobný odber na predajni Brno
Zadarmo
osobný odber na predajni Žďár
Zadarmo
výdajné miesto Balíkovna
59 Kč
výdajné miesto Zásilkovna
59 Kč
Doprava zadarmo od 999 Kč

Ženská sexualita: História a aktuálne dianie

Čo je vlastne ženská sexualita? Môžeme ju charakterizovať ako určitý súbor vlastností a javov, ktoré vyplývajú z pohlavných rozdielov. Nie je to ale až také jednoduché. Všetko ti vysvetlí doktorka Müllerová.

Úvod

K ženskej sexualite patria anatomické, hormonálne a reprodukčné rozdiely medzi mužom a ženou a tiež súhrn prejavov správania a cítenia plynúci z telesných i duševných rozdielov medzi pohlaviami. Radíme sem ďalej aj reprodukčné javy a aktivity, erotické prejavy a správanie a rozdielne sociálne úlohy (1).

Ženská sexualita a čas

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že žena vníma a prežíva svoju sexualitu a sex v každom veku odlišne.

To čo vo svojom dôsledku sformuje jej vnímanie a prístup k sexu ako takému pochádza nielen z jej vlastnej skúsenosti, ale aj zo skúsenosti ostatných jedincov s ktorými je v kontakte (rodina, rovesníci, priateľské vzťahy).

Mladé dievča dospieva v ženu v priebehu niekoľkých vývojových období, kedy sa postupne jej sexualita prebúdza, rozvíja sa, kvitne a neskôr pozvoľna uvadá (3).

Väčšina sexuálnych aktivít v našich podmienkach prebieha v období dospelosti, kde si žena užíva sex najviac.

Ženy praktizujú sex z mnohých dôvodov. Zaoberajú sa ním nielen z lásky, ale tak ako u mužov k nemu vedie aj len jednoduchá sexuálna potreba.

Je však nutné vedieť, že sexuálne potreby rôznych žien sú rôzne a vysoko individuálne! Špecifickou oblasťou je potom sexuálny život ženy v priebehu tehotenstva a po pôrode.

Ženský a mužský princíp v sexualite

Ženy a muži sú v sexe rozdielni! Nejde len o rozdielnosť z hľadiska telesných znakov podmienených biologicky, teda o zásadnú rozdielnosť pohlavných orgánov a sekundárnych pohlavných znakov, ale ide aj o psychologické rozdiely, ktoré hrajú v ženskej sexualite dôležitú úlohu.

Pripomeňme si, že o ženskej sexualite sa dlho otvorene nehovorilo, bola vlastne tabu. Po celé stáročia žena bola len jednoduchým prostriedkom na uspokojenie sexuálnych potrieb muža a nástrojom na reprodukciu (4).

V súvislosti s manželským sexom sa hovorilo o tzv. manželskej povinnosti, ktorá bola mnohými mužmi často nátlakom vynucovaná. Žena má však svoje vlastné sexuálne potreby, ktoré môžu byť úplne odlišné od potrieb muža.

Ženy si sex môžu užívať, môžu sa však sexu aj báť vnímať ho ako nudnú manželskú rutinu, sex môže byť, ale aj magickým zážitkom alebo môže byť ženami vnímaný ako veľký experiment, sexom môžu byť ženy prehltené a zahltené, môžu však po ňom aj zúfalo túžiť.

Sex je často pre ženy zdrojom zblíženia a hlbokej intimity, môže ale pôsobiť aj bolesť a od partnera odcudzovať. Medzi mužmi a ženami teda existujú zásadné sexuálne odlišnosti!

Napríklad sexuálny pôžitok čiže orgazmus a ejakulácia sú u mužov vrodené a muži sa veľmi rýchlo erotizujú.

Ženy sa až na výnimky sexuálnej slasti postupne učia.

To to je dôvodom prečo sa muži túžia venovať sexu častejšie na rozdiel od ženy, ktorá vyžaduje k svojmu vzrušeniu dlhšiu dobu a romantickú atmosféru a často aj určité estetické podmienky.

Rozdiely a rozdielne potreby sa tak môžu stať zdrojom nesmiernych vzťahových problémov a frustrácií pokiaľ medzi partnermi nedôjde k zladeniu individuálnych sexuálnych rytmov a preferencií (3).

Anatómia ženského genitálu

Vonkajší ženský genitál

Uloženie ženského reprodukčného systému v malej panvici

Sexuálne funkcie ženy

Základom uspokojivého sexuálneho života ženy a jeho čo najvyššia kvalita sa opiera o nenarušenú činnosť ženských sexuálnych funkcií.

Pri celkovom hodnotení ženského sexuálneho fungovania odborník vyhodnocuje: sexuálnu túžbu, vzrušenie, lubrikáciu, orgazmus, sexuálnu satisfakciu a výskyt bolesti pri koite.

Sexuálna túžba

Sexuálnu túžbu môžeme charakterizovať ako záujem o eroticko-sexuálne aktivity alebo priamo po sexuálnom styku (6).

Je trochu problematické priamo definovať normálnu sexuálnu túžbu a jej pôvod zostáva doposiaľ záhadou.

Strata sexuálnej túžby však u ženy býva jedným z prvých dôvodov na návštevu lekára. Faktory ovplyvňujúce sexuálnu túžbu ženy sú však známe.

Veľký vplyv v tejto oblasti má vek, vzdelanie, kultúra, vlastné pohlavie, životný štýl, hormonálny balans, celkový zdravotný stav, vplyv neurotransmiterov a spoločenské alebo dokonca náboženské vplyvy.

Z doterajších znalostí sa zdá, že intenzita sexuálnej túžby u žien je menej silná ako u mužov. Zatiaľ čo muži sú prakticky vždy pripravení na sexuálnu aktivitu, žena potrebuje cítiť, že je žiaduce, túži po túžbe druhého (5).

Ženská masturbácia

So sexuálnou túžbou je úzko spätá aj masturbácia.

Masturbácia je termín, ktorým označujeme aktivitu spojenú s dotykmi vlastného genitálu a erotogénnych zón, ktoré vedú k sexuálnemu uspokojeniu.

Masturbácia zahŕňa najrôznejšie spôsoby erotických dotykov a iných stimulácií vrátane využitia erotických pomôcok.

Ide vlastne o jeden z typov sexuálnej aktivity.

Masturbácia je vhodný spôsob ako spoznať vlastné telo a svoje sexuálne pocity. Je často výsledkom úplne neuspokojenej či nadmernej sexuálnej túžby.

Na rozdiel od klasického sexu s partnerom alebo partnerkou je úplne bezpečná a vedie k sexuálnemu uspokojeniu bez nebezpečenstva otehotnenia či získania sexuálne prenosnej choroby (9).

Je úplne neškodná!

Sexuálne vzrušenie u ženy

Vzrušenie je základné sexuálne emócie (7). V súčasnej dobe sa často hovorí o tzv. reaktívnej túžbe a o tzv. faktoroch vnímavosti.

Základná spontánna túžba je indikátorom citovej vrelosti, zatiaľ čo reaktívna túžba je výsledkom sexuálnej stimulácie.

Výsledkom správnej aktívnej sexuálnej stimulácie je tiež  vzrušenie v tzv. periférnej oblasti (5).

Toto sa prejavuje zdurením vonkajšieho genitálu ženy a zvlhčením ako vonkajšieho genitálu, tak aj pošvy. Nízku sexuálnu vzrušivosť nazývame frigidita alebo podľa MKN Nedostatočné prežívanie sexuálnej slasti (7).

Lubrikácia

Lubrikácia teda zvlhčenie vonkajšieho genitálu a pošvy ženy je úzko spojené so vzrušením. Je hlavnou podmienkou príjemného pohlavného styku.

Nedostatočná lubrikácia najmä pošvy robí vlastný pohlavný styk obtiažnym alebo vedie k nepríjemným pocitom či dokonca bolestiam pri styku.

Nedostatočná lubrikácia je možné riešiť vyššou mierou vrušenia či už erotickými pomôckami alebo spoločnými aktmi, možno tiež doplniť lubrikačnými gélmi.

Ženský orgazmus

Orgazmus patrí medzi vôbec najsilnejšie ľudské emócie. Ide o pocitové vyvrcholenie v priebehu sexuálnych aktivít umožňujúce zážitok maximálnej slasti.

Jeho dosiahnutie je u žien viazané na špecifickú stimuláciu, kvalitu partnerského vzťahu a subjektívne aktuálne vyladenie.

Problémy s dosiahnutím orgazmu má však mnoho žien.

Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje dosiahnutie tejto emócie je aj vek.

Až desatina žien zostáva bez prežitého orgazmu po celý život.

Rozoznávame klitoridálny orgazmus a vaginálny orgazmus. Niektoré ženy dosahujú oba typy orgazmov iné iba jeden z nich (7).

Ejakulácia u žien alebo squirt

Ide o vylučovanie tekutiny z rodidiel ženy pri dosiahnutom orgazme.

Zdrojom tejto tekutiny je podľa doterajších prieskumov pošva alebo močová trubica.

Pravidelne má však túto skúsenosť iba niekoľko málo percent populácie.

Tieto tzv. orgastické expulzie sú ženami s takouto skúsenosťou hodnotené skôr pozitívne, pretože sú spojené s výdatnejším orgastickým zážitkom.

Prítomnosť alebo neprítomnosť takéhoto zážitku však nie je hodnotená ako porucha (7).

Sexuálna satisfakcia

Sexuálna satisfakcia teda sexuálne uspokojenie žien je spojené s citmi, hlbokou intimitou a komunikáciou s partnerom.

Aby žena mohla milovať, a byť sexuálne uspokojená, potrebuje city na rozdiel od muža, ktorý má často potrebu sexu bez citov.

Je potrebné vedieť, že dosiahnutie orgazmu pri styku nemusí ešte znamenať úplnú spokojnosť s priebehom sexuálneho života, pretože aj orgazmus môže byť zdrojom veľmi negatívnych pocitov (7).

Bolesť pri koite

Niekedy môžu ženy pri intímnom styku prežívať nepríjemné pocity alebo dokonca bolesť.

Vymenované stavy sú spôsobené trením vznikajúcim pri prenikaní penisu do pošvy.

Bolesť pri intímnom styku zásadným spôsobom limituje kvalitu sexuálneho života ženy.

Príčiny sú rôzne. Najčastejšou príčinou je aktuálne prebiehajúce gynekologické ochorenie, pooperačné stavy či chorobné stavy orgánov v oblasti panvy.

Uvedený problém sa objavuje aj v období menopauzy, kedy je spôsobený nedostatkom niektorých ženských hormónov.

Sexuálne správanie českej populácie žien

V súčasnej dobe nie je už sex pre ženy tabu. Sú dobre dostupné najrôznejšie informácie týkajúce sa tejto veľmi intímnej oblasti ženského života.

Významne sa tu uplatňuje nielen sexuálna výučba na školách, ale ženy si aktívne informácie sami dohľadajú v knižniciach či cez najrôznejšie online médiá. Svoju sexualitu si ženy užívajú a aktívne rozvíja rovnako ako muži.

Poznajú svoje potreby a chcú o svojej sexualite sami rozhodovať. Nechcú sa už prispôsobovať starým zavedeným zvykom a názorom. Sú zodpovedné, chránia sa proti pohlavným chorobám a kontrolujú svoju reprodukciu (8).

Podpora zdravej sexuality žien

Z vyššie uvedených informácií teda jasne vyplýva, že pre kvalitný sexuálny život ženy je dôležité nielen dobré fyzické, ale aj psychické zdravie.

Je teda nevyhnutné dbať na zdravie životný štýl, ako je celková výživa, vhodná fyzická aktivita (sex je často fyzicky náročný) a najmä priateľské rodinné prostredie, ktorého pevným základom je kvalitný partnerský vzťah založený na úcte, rešpekte a predovšetkým tolerancii.

Referencie

  1. 1.    Dallaire, Y. (2009). Láska a sexualita v trvalém vztahu. Praha: Portál.
  2. 2.    Masturbation: Health benefits, side effect, myths. Healthline. [online]. [cit. 2022-05-09]. Dostupné z www. https://www.healthline.com/health/masturbation-side-effects
  3. 3.    Pastor, Z. (2010). Tajemství ženské sexuality. Prostějov: ComputerMedia.
  4. 4.    Pastor, Z. (2007). Sexualita ženy. Praha: Grada.
  5. 5.    Proč mají některé ženy sexuální touhu, a jiné nikoli ? Lidovky [online]. [cit. 2018-13-11]. Dostupné z www. https://www.lidovky.cz/orientace/veda/proc-maji-nektere-zeny-sexualni-touhu-a-jine-nikoli.A181112_141349_ln_veda_ape
  6. 6.    Kratochvíl, S. (2008). Sexuální dysfunkce. Praha: Grada.
  7. 7.    Weiss, P. et al. (2010). Sexuologie. Praha: Grada.
  8. 8.    Weiss, P.; Zvěřina, J. (2009). Sexuální chování české populace. Sdělení z praxe. [online]. 10 (3) [cit. 2020-05-06]. Dostupné z WWW: https://www.solen.cz/pdfs/uro/2009/03/02.pdf
  9. 9.    What is masturbation and how do you do it? Sex, etc. [online]. [cit. 2022-03-09]. Dostupné z www. https://sexetc.org/info-center/post/what-is-masturbation-and-how-do-you-do-it/
Author name
PhDr. Jana Müllerová, Ph.D.
Klinický psychoterapeut
psychologicka-pomoc.eu

Som atestovaná psychoterapeutka členka Českej asociácie pre psychoterapiu a európske sekcie pre psychoterapiu s hlbokými znalosťami z oblasti psychológie, sociológie, filozofie a ucelenej rehabilitácie osôb, sexuologička, supervízorka a univerzitná pedagogička. Aktuálne sa venujem aj výskumu na 1. lekárskej fakulte UK.

Späť do rubriky
Načítavam, prosím vydržte...